Thực Đơn Hôm Nay | Today’s Menu – Charles Simic

charles-simic1-300x450

Charles Simic sinh năm 1938 tại Yugoslavia; năm 16 tuổi theo gia đình di cư sang Mỹ. Tốt nghiệp tại trường New York University, ông trở thành giáo sư về văn học Mỹ tại trường University of New Hampshire. Ông nhận được nhiều giải thưởng về thơ, trong đó, quan trọng nhất là giải Pulitzer về thơ năm 1990 với tập The World Doesn’t End. Ngoài thơ, ông còn viết tiểu luận về văn học và triết học đồng thời cũng là một dịch giả nổi tiếng. Ông làm chủ bút về thơ cho tạp chí The Paris Review

Thực Đơn Hôm Nay

Tất cả những gì chúng tôi có, thưa ông,
Là một cái bát trống không và một cái thìa
Để ông húp
Những ngụm lớn của cái không gì cả,
Và khiến cho nó nghe như
Ông đang ăn một thứ súp đen, đặc,
Nóng hổi
Từ cái bát trống không.

===

Phan Quỳnh Trâm dịch từ bài “Today’s Menu” trong Charles Simic, The Lunatic, Ecco, New York, 2015.

===

Today’s Menu
All we got mister
Is an empty bowl and a spoon
For you to slurp
Great mouthfuls of nothing,
And make it sound like
A thick, dark soup you’re eating
Steaming hot
Out of the empty bowl.

The Lunatic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s