Tại sao tôi là nhà thơ| Why I am a Poet – Donald Caswell

DONALD CASWELL Donald Caswell là giáo sư môn sáng tác tại các trường Fort Valley State College, Thomas College và Florida A&M University. Ông sáng lập Anhinga Press và giải thưởng thơ Anhinga từ năm 1983. Thơ ông thường được đăng trên các tạp chí Alaska Quarterly Review, MidAmerican Review, và Poetry ở Mỹ. Ông đã xuất bản … Continue reading Tại sao tôi là nhà thơ| Why I am a Poet – Donald Caswell