Aphorism – Karl Kraus

Women at least have elegant dresses. But what can men use to cover their emptiness?

A weak man has doubts before a decision; a strong man has them afterwards.

I knew a man who carried his education in his vest pocket because there was more room there than in his head.

A man gets so little recognition he could turn into a megalomaniac.

A woman who cannot be ugly is not beautiful.

——

Phụ nữ ít nhất còn có váy áo thanh nhã. Nhưng đàn ông thì dùng cái gì để che đậy sự trống rỗng của họ?

Một người đàn ông yếu đuối thì có những ngờ vực trước một quyết định; một người đàn ông mạnh mẽ thì nghi ngờ sau khi đã quyết định.

Tôi biết một người đàn ông mang theo học vấn của mình trong túi áo vest của hắn bởi vì nơi đó có nhiều chỗ trống hơn là ở trong đầu hắn.

Một người đàn ông được công nhận quá ít có thể biến thành một kẻ vĩ cuồng.

Một người phụ nữ không thể xấu xí thì không đẹp được.


Phan Quỳnh Trâm trích dịch từ bản dịch tiếng Anh của Harry John, trong Karl Kraus, Half-Truths and One-and-a-Half Truths: Selected Aphorisms, University of Chicago Press, 1990.

One thought on “Aphorism – Karl Kraus

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s