Không Gian Hằng Ngày | Daily Space – João Cabral de Melo Neto

Xem phần giới thiệu João Cabral de Melo Neto ở đây: KHÔNG GIAN HẰNG NGÀY Trong không gian hằng ngày bóng tối ăn trái cam trái cam ném mình vào dòng sông, đó không phải là một dòng sông, đó là biển cả tràn ra từ mắt tôi. Trong không gian hằng ngày tôi thấy … Continue reading Không Gian Hằng Ngày | Daily Space – João Cabral de Melo Neto

Sự Trống Rỗng Của Người | The Emptiness of Man – João Cabral de Melo Neto

  João Cabral de Melo Neto (1920 –1999) là một nhà ngoại giao và là nhà thơ nổi tiếng của Brazil. Nhiều nhà phê bình còn xem ông là một trong những nhà thơ lớn nhất trong lịch sử văn học bằng tiếng Bồ Đào Nha. Thơ của ông rất đa dạng về bút pháp … Continue reading Sự Trống Rỗng Của Người | The Emptiness of Man – João Cabral de Melo Neto