Cấy Ghép | Trasplante – Beatriz Martínez Manzanares

CẤY GHÉP Trái tim anh đang chờ em, đó là thứ duy nhất còn lại ở anh, anh đang ở bên trong kẻ khác. Hãy tìm anh. TRANSPLANT My heart is waiting for you, it's the only thing left of me, I am inside another person. Find me. TRANSPLANTE Mi corazón te espera, es lo … Continue reading Cấy Ghép | Trasplante – Beatriz Martínez Manzanares