Niềm An Ủi Trên Bờ Biển | Consolation At The Beach – Carlos Drummond de Andrade

Carlos Drummond de Andrade (1902 –1987) được một số nhà phê bình có uy tín xem là nhà thơ xuất sắc nhất của Brazil trong mọi thời đại. Đề tài thơ ông thường được chia thành ba nhóm chính: về đời sống thường nhật, về chính trị và về những ý niệm siêu hình, trong … Continue reading Niềm An Ủi Trên Bờ Biển | Consolation At The Beach – Carlos Drummond de Andrade