Cuộc Nói Chuyện Điện Thoại | Telephone Conversation | Conversaciones Telefónicas – Maria Pons Vidal

CUỘC NÓI CHUYỆN ĐIỆN THOẠI - Làm sao mày biết ổng chết rồi? - Bởi vì ổng không ngáy nữa. - Lạy Đức Mẹ Đồng Trinh Maria. Ổng không ngáy đâu có nghĩa là ổng không thở. - Không, nhưng chẳng bao giờ ổng thở trên giường hết, ổng chỉ ngáy thôi. - Đừng có … Continue reading Cuộc Nói Chuyện Điện Thoại | Telephone Conversation | Conversaciones Telefónicas – Maria Pons Vidal