Quả táo| The Apple – Vagrich Bakhchanian

VAGRICH BAKHCHANIAN (1938-2009) Lời giới thiệu: Vagrich Bakhchanian, người gốc Armenian, sinh ở Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine. Cuối thập niên 1960, ông lên sống ở Moscow, chuyên vẽ tranh hoạt hoạ và chủ biên trang vui cười trên tuần báo Literaturnaya Gazeta. Năm 1974, ông di cư sang Mỹ và sống ở … Continue reading Quả táo| The Apple – Vagrich Bakhchanian