Cho Creeley | For Creeley – Lawrence Ferlinghetti

Và Robert Creeley đã nói với tôi
Thơ không chỉ nên là
‘những gì đang lướt qua cửa sổ’
               không chỉ nên là
                          những cảnh tượng đi qua
                                       cặp mắt ghi hình của chúng ta
Ồ nó phải cố mà nhìn
           qua những cánh cửa tinh thể của nhận thức
                            thấu trái tim của chúng ta
                               nơi bản ngã lâu đời của chúng ta
                                              mơ mộng và chết đi
Mà có lẽ đó là những gì
                                 Creeley bây giờ đang nhìn thấy
                   từ ngôi mộ cao của chàng
                                              tận trên Đỉnh Auburn


Bản dịch của Phan Quỳnh Trâm

2 thoughts on “Cho Creeley | For Creeley – Lawrence Ferlinghetti

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s