Bài hát cho Lotta | Song for Lotta – Frank O’Hara – Frank O’Hara

BÀI HÁT CHO LOTTA

Ngươi không thật sự đau bệnh
nếu nguơi không đau bệnh vì yêu
Không có thuốc gì chữa được

đám cỏ um tùm còn có thể mọc
lại nhưng tình yêu là mụ phù thuỷ
đầu độc trái đất này

Ngươi không thật sự đau bệnh
nếu ngươi xem tình yêu như
một kỳ nghỉ hè

Tôi sẽ chết trừ khi
tình yêu của tôi sớm đuổi đi
những đám mây

và những nụ cười xanh da trời
sẽ làm rám nắng niềm tin
mạnh mẽ của tôi rằng tình yêu là như thế đó


Phan Quỳnh Trâm dịch từ “Song for Lotta” trong O’Hara F., The Collected Poems, University of California Press, 1995


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s