Suy nghĩ ngắn về chữ Đau | Brief reflection on the word Pain – Miroslav Holub

SUY NGHĨ NGẮN VỀ CHỮ ĐAU

Wittgenstein cho rằng: Những chữ ‘Đau quá’ đã thay thế cho
         những giọt nước mắt và những tiếng kêu đau đớn. Chữ ‘Đau’
         không mô tả sự biểu hiện của cơn đau mà thay thế nó.
         Do đó, tạo ra một khuôn mẫu hành vi mới
         trong sự đau đớn.

Chữ ‘Đau’ chen vào giữa chúng ta và nỗi đau
         như một sự giả vờ của sự im lặng.
         Nó là một sự nín bặt. Là một cây kim
         tháo gỡ mũi khâu
         giữa máu và đất sét.


Chữ ‘Đau’ là bước nhỏ đầu tiên
         đến sự Tự do
         khỏi chính hắn.

Trong sự hiện diện
         của kẻ khác.


Phan Quỳnh Trâm dịch từ bản dịch tiếng Anh “Brief Reflection on the word Pain” trong Miroslav Holub, Poems Before and After (Bloodaxe Books, 2006)

BRIEF REFLECTION ON THE WORD PAIN

Wittgenstein says: the words ‘‘It hurts’’ have replaced
         tears and cries of pain. The word ‘‘Pain’’
         does not describe the expression of pain but replaces it.
         Thus it creates a new behaviour pattern
         in the case of pain.


The word enters between us and the pain
         like a pretence of silence.
         It is a silencing. It is a needle
         unpicking the stitch
         between blood and clay.


The word is the first small step
         to freedom
         from oneself.


In case others
         are present.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s