Tình yêu của chúng ta |Our Love |Nuestro Amor – Xavier Villaurrutia

XAVIER VILLAURRUTIA (1903-1950) Xavier Villaurrutia là một trong những nhà thơ và kịch tác gia lớn và có ảnh hưởng sâu rộng nhất của Mexico trong nửa đầu thế kỷ 20. Trong cuộc đời khá ngắn ngủi, chỉ có 47 năm, ông làm được rất nhiều việc, hầu hết đều có tính chất cách tân … Continue reading Tình yêu của chúng ta |Our Love |Nuestro Amor – Xavier Villaurrutia

Thơ | Poetry| Poesía – Villaurrutia

XAVIER VILLAURRUTIA (1903-1950) Xavier Villaurrutia là một trong những nhà thơ và kịch tác gia lớn và có ảnh hưởng sâu rộng nhất của Mexico trong nửa đầu thế kỷ 20. Trong cuộc đời khá ngắn ngủi, chỉ có 47 năm, ông làm được rất nhiều việc, hầu hết đều có tính chất cách tân … Continue reading Thơ | Poetry| Poesía – Villaurrutia

Nghĩa Trang Trong Tuyết | Cemetery in the snow | Cementerio En la Nieve – Xavier Villaurrutia

Photo: Don Macauley - Cemetery coverd in snow Xem tiểu sử của Xavier Villaurrutia NGHĨA TRANG TRONG TUYẾT Không gì so sánh được với một nghĩa trang trong tuyết. Làm sao có thể đặt tên cho sắc trắng chồng lên màu trắng? Bầu trời buông những tảng tuyết hờ hững trên những nấm mồ, và giờ đây … Continue reading Nghĩa Trang Trong Tuyết | Cemetery in the snow | Cementerio En la Nieve – Xavier Villaurrutia