5 thoughts on “A Binary-ASCII Poem – Phan Quỳnh Trâm

 1. Xhat
  you
  see
  is
  Xhat
  you
  get

  (Mình nghĩ hình như là Trâm bị nhầm chữ W thành chữ X. W là 01010111)
  Anyway trò này thú vị phết 🙂 đến tận từng chữ cái cuối cùng.

  Liked by 1 person

 2. Câu đố hay. Tôi học tín hiệu Morse trong một môn học kỳ 1 năm 1974-75, nhưng sau đó không thực tập, nay quên gần hết. LGĐ

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s