Cuộc Đoàn Viên Dưới Âm Phủ – Phan Quỳnh Trâm

Sống với nhau được mấy chục năm, Trọng qua đời vì tuổi già. Dưới âm phủ, Trọng biết Thúy Kiều, vì đau khổ, cũng qua đời ba ngày sau đó. Trọng có ý chờ nhưng chờ mãi chờ mãi vẫn không thấy Thúy Kiều đâu cả. Ba năm sau Trọng mới thấy Thúy Kiều thất thểu đi tới. Chàng mừng rỡ chạy đến ôm Thúy Kiều, hỏi: “Sao nàng đi lâu thế?”. Kiều đáp: “Trên đường đi, thiếp gặp vô số khách hàng cũ, với ai thiếp cũng phải đứng lại chào hỏi một hai câu, mất hết mấy năm mới tới”. Trọng tha thiết: “Nàng biết, ‘Nhất nhật bất kiến như tam thu hề’”. Kiều mắng yêu: ”Sao chàng thiếu kiên nhẫn thế, ở trên trần chàng chờ thiếp đến mười lăm năm, dưới đây, ba năm thì có sá gì chứ.”

3 thoughts on “Cuộc Đoàn Viên Dưới Âm Phủ – Phan Quỳnh Trâm

  1. Một truyện thú vị. Số của Trọng là số chờ, chờ cả trên trần gian và chờ dưới âm phủ, và nếu có gặp lại (dù ở dưới âm phủ), Trọng cũng chỉ được chút “hương thừa”. Nhưng sự thật là, sau 49 ngày Trọng đã đi đầu thai rồi. Kiều có gặp Trọng ở dưới âm phủ thì đó chỉ là ảo ảnh, giống như ảo ảnh trong đêm tình tự lần đầu. Tôi ngờ rằng tác giả kể một dụ ngôn với nhiều ẩn ý. Nếu vậy, tôi xin không lạm bàn…

    Liked by 2 people

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s