Một câu chuyện về cơ thể| A Story About the Body – Robert Hass

ROBERT HASS (1942~)   Robert Hass, nhà thơ, dịch giả và nhà phê bình, sinh năm 1941 tại San Francisco; tốt nghiệp trường St. Mary's College và nhận bằng MA và PhD từ trường đại học Stanford, nơi có một thời gian ông đã được học với nhà thơ và nhà phê bình Yvor Winters, … Continue reading Một câu chuyện về cơ thể| A Story About the Body – Robert Hass