Sự cay đắng của những nỗi niềm đơn độc (*) – Cioran

Xem tiểu sử Cioran và bản dịch khác Sự cay đắng của những nỗi niềm đơn độc (*) 1. Lịch sử của ý tưởng là lịch sử của sự cay đắng của những nỗi niềm đơn độc. 2. Mỗi ngày người yếm thế phải phát minh ra những lý do mới để tồn tại: hắn … Continue reading Sự cay đắng của những nỗi niềm đơn độc (*) – Cioran

Kỷ luật

Người ta nói bộ râu của Nietzsche (khi còn trẻ, tất nhiên) chính là hiện thân của kỷ luật Trong bài phỏng vấn Vargas Llosa mà tôi đã dịch một cách có kỷ luật (trong giờ làm việc) ông nói: cảm hứng cũng đến từ kỷ luật Tôi, để tiêu hoá được nỗi khổ của … Continue reading Kỷ luật