Tôi có trong tôi như một đám mây | I Have In Me Like A Haze – Fernando Pessoa

   Tôi có trong tôi như một đám mây Tôi có trong tôi như một đám mây Chứa đựng và chẳng là gì cả Nỗi hoài niệm chẳng cho điều gì, Sự khao khát cho một thứ gì đó thật mơ hồ. Tôi được bao bọc bởi nó Như bởi sương mù, và tôi thấy … Continue reading Tôi có trong tôi như một đám mây | I Have In Me Like A Haze – Fernando Pessoa

Pessoa bàn về chuyện viết lách | Pessoa on Writing – Fernando Pessoa

 FERNANDO PESSOA (June 13, 1888 – November 30, 1935)   Fernando Pessoa là một trong những nhà thơ lớn nhất trong lịch sử văn học của Bồ Đào Nha và là một trong vài cây bút đa dạng nhất trên thế giới. Dưới gần một trăm bút hiệu khác nhau, với những phong cách khác … Continue reading Pessoa bàn về chuyện viết lách | Pessoa on Writing – Fernando Pessoa

Pessoa bàn về Nghệ Thuật | Pessoa on Art – Fernando Pessoa

 FERNANDO PESSOA (June 13, 1888 – November 30, 1935) Fernando Pessoa là một trong những nhà thơ lớn nhất trong lịch sử văn học của Bồ Đào Nha và là một trong vài cây bút đa dạng nhất trên thế giới. Dưới gần một trăm bút hiệu khác nhau, với những phong cách khác nhau, … Continue reading Pessoa bàn về Nghệ Thuật | Pessoa on Art – Fernando Pessoa

Sự phi lý |Absurdity – Fernando Pessoa

FERNANDO PESSOA (June 13, 1888 – November 30, 1935) Lời giới thiệu: Thế kỷ 20 thường được xem là thế kỷ của sự phi lý. Về phương diện triết học, chủ nghĩa phi lý (absurdism) gắn liền với chủ nghĩa hiện sinh và chủ nghĩa hư vô, có thể được xem như một sự khủng … Continue reading Sự phi lý |Absurdity – Fernando Pessoa