Biện Giải | Apology – Adrienne Rich

Tôi nói: Tôi sẽ chẳng bao giờ
nuôi một con mèo, con chó,
con chim–
chủ yếu là vì
tôi yêu đồng loại tôi hơn.
Hôm nay, nhìn lại
trong sương mù của tâm trí tôi,
tôi biết, thứ duy nhất tôi thật sự
không chịu nổi là một mụ đàn bà
trong nhà


Phan Quỳnh Trâm dịch từ “Apology” của Adrienne Rich, Poetry Foundation (2021), [online] Poetry Magazine.
https://www.poetryfoundation.org/poetrymagazine/browse?contentId=29306 [Accessed 21 Feb. 2021].

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s