Cái Ngáp Của Những Cái Ngáp | The Yawn of Yawns – Vasko Popa

Vasko Popa (1922-1991) là một trong những nhà thơ quan trọng nhất của Serbia trong nửa sau thế kỷ 20. Thời sinh viên, ông học Triết Học, rồi sau đó, học Sư phạm; tuy nhiên nghề nghiệp chính của ông là biên tập viên cho một số tờ báo. Tổng cộng ông xuất bản được 8 tập thơ. Dù sống dưới chế độ cộng sản nhưng thơ của ông mang nhiều nét siêu thực, từ ảnh hưởng của thơ Pháp, hơn là chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa vốn được xem là dòng thơ chính thống trong nước. Tính chất siêu thực ấy được kết hợp hài hoà với tính chất dân dã trong ca dao và văn hoá dân gian của Serbia khiến thơ của Popa có đặc trưng riêng, vừa có tính hiện đại lại vừa có tính truyền thống. Thơ ông được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới.

CÁI NGÁP CỦA NHỮNG CÁI NGÁP

Ngày xửa ngày xưa có một cái ngáp
Không ở dưới vòm miệng không ở dưới chiếc nón
Không ở trong cái mồm không ở trong gì cả

Nó lớn hơn mọi thứ
Lớn hơn cả độ lớn của nó

Đôi lúc
Bóng tối của nó làm mờ đi bóng tối vô vọng
Trong cơn tuyệt vọng nó sẽ nhấp nháy đây đó
Bạn có thể tưởng đó là những vì sao

Ngày xửa ngày xưa có một cái ngáp
Chán ngắt như bất kỳ cái ngáp nào
Và nó như vẫn còn ở đó


Phan Quỳnh Trâm dịch từ bản dịch tiếng Anh của Anne Pennington, trong Vasko Popa, Collected Poem, Anvil Press Poetry, 1997.

THE YAWN OF YAWNS

Once upon a time there was a yawn
Not under the palate not under the hat
Not in the mouth not in anything

It was bigger than everything
Bigger than its own bigness

From time to time
Its darkness dull desperate darkness
In desparation would flash here and there
You might think it was stars

Once upon a time there was a yawn
Boring like any yawn
And still it seems it lasts

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s