Mối quan hệ giữa tiểu thuyết với những vấn đề thời sự | Novel and their relationship with current affairs – Ahdaf Soueif

Bài phát biểu của Ahdaf Soueif trong cuộc hội thảo “Should Literature be Political?” [“Văn chương nên có tính chính trị hay không?”], 17/08/2012. Bản dịch của Phan Quỳnh Trâm. Lời giới thiệu: Không hiếm người, ở phía bên này hoặc phía bên kia, thường đơn giản hóa mối quan hệ giữa văn chương và chính … Continue reading Mối quan hệ giữa tiểu thuyết với những vấn đề thời sự | Novel and their relationship with current affairs – Ahdaf Soueif