Khi Trời Mưa vào Chủ Nhật | When It Rains On Sunday – Vladimír Holan

KHI TRỜI MƯA VÀO CHỦ NHẬT

Khi trời mưa vào Chủ Nhật và bạn chỉ có một mình,
mở lòng cho thế giới nhưng chả có tên trộm nào đến
cũng chả có kẻ say hay kẻ thù nào gõ cửa,
khi trời mưa vào Chủ Nhật và bạn bị bỏ rơi
bạn không thể tưởng tượng được sống mà không có một cơ thể
hoặc không sống khi bạn đang có nó
khi trời mưa vào Chủ nhật và bạn đang ở một mình,
thậm chí chẳng buồn tán gẫu với chính mình.
Có thiên thần mới hiểu được, chỉ những gì bên trên,
Có ma quỷ mới hiểu được, chỉ những gì bên dưới.

Một cuốn sách đang được giữ, một bài thơ sắp hình thành.


Phan Quỳnh Trâm dịch từ bản dịch tiếng Anh “When It Rains on Sunday” của Jarmila và Ian Milner trong Vladimír Holan, Selected Poems, do Ian Milner giới thiệu, Penguin Books, 1971.


WHEN IT RAINS ON SUNDAY


When it rains on Sunday and you are alone,
open to the world but no thief comes
and neither drunkard nor enemy knocks at the door,
when it rains on Sunday and you’re deserted
and can’t imagine living without the body
or not living since you have it,
when it rains on Sunday and you’re on your own,
don’t think of chatting with yourself.
Then it’s an angel who knows, and only what’s above,
then it’s a devil who knows, and only what’s below.

A book is in the holding, a poem in release.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s