Cách Ngôn (2) | Aforismos (2) – José Luis García Martín

Thượng Đế không muốn chúng ta quá tốt hay quá xấu, đối với ngài thì một chút dư thừa của cái ác thì đáng được tha thứ hơn là sự thừa mứa của đức hạnh.

Ba người phụ nữ có thể là chưa đủ, nhưng một người thì gần như là luôn luôn quá nhiều.

Những gì người ta không thể nói ra là điều duy nhất đáng được nói đến.

Để có thể viết hay người ta phải biết những gì họ muốn nói và không nói gì cả.

Cảm thấy một điều, suy nghĩ một điều khác và viết ra điều hoàn toàn ngược lại.

Trong thơ, ngôn ngữ đang đi nghỉ mát.

Thật khó để thật sự khâm phục một người chưa chết.

Tín đồ gọi Thượng Đế là Thượng Đế; kẻ vô thần thích gọi ngài bằng một cách khác.

Cuộc đời là một mê cung mà từ đó chúng ta luôn tìm được lối ra.

Nếu bạn không biết là bạn không biết gì cả: bạn không biết gì cả.


Phan Quỳnh Trâm dịch từ nguyên tác tiếng Tây Ban Nha của José Luis García Martín
http://cafearcadia.blogspot.com/search/label/Aforismos
https://www.elcomercio.es/culturas/libros/201706/12/aforismos-forma-jugar-20170612003654-v.html

Dios no nos quiere ni demasiado buenos ni demasiado malos. Para él un pequeño exceso de maldad es más disculpable que un exceso de virtud.

Tres mujeres pueden no ser suficientes, pero una es casi siempre demasiado.

De lo que no se puede hablar es de lo único que vale la pena hablar.

Para escribir bien hay que saber lo que se quiere decir y no decirlo del todo.

Siente una cosa, piensa otra y escribe todo lo contrario.

En la poesía el lenguaje está de vacaciones.

Qué difícil admirar de verdad a alguien que todavía no haya muerto.

El creyente llama Dios a Dios; el ateo prefiere llamarle de otra manera.

La vida es un laberinto del que siempre acabamos encontrando la salida.

Si no sabes que no sabes nada no sabes nada.

2 thoughts on “Cách Ngôn (2) | Aforismos (2) – José Luis García Martín

  1. Hừm! Ba người phụ nữ có thể là chưa đủ, nhưng một người gần như luôn luôn là đã quá nhiều.

    Ông này khôn ngoan quá, chừa một khoảng cách khá xa với có thể là và gần như luôn luôn.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s