32 bài thơ không đề – 32 poems from Sens Plastique – Malcolm de Chazal

Se MALCOLM DE CHAZAL (1902-1981) Malcolm de Chazal, nhà tư tưởng, nhà thơ và hoạ sĩ gốc Pháp, sinh ra và sống phần lớn cuộc đời của mình ở Mauritius, một quần đảo ở Ấn Độ Dương. Nắm 16 tuổi ông sang Mỹ học 5 năm và lấy bằng kỹ sư từ trường đại học … Continue reading 32 bài thơ không đề – 32 poems from Sens Plastique – Malcolm de Chazal

23 bài thơ không đề| 23 poems from Sens Magique – Malcolm de Chazal

MALCOLM DE CHAZAL (1902-1981)   Malcolm de Chazal, nhà tư tưởng, nhà thơ và hoạ sĩ gốc Pháp, sinh ra và sống phần lớn cuộc đời của mình ở Mauritius, một quần đảo ở Ấn Độ Dương. Nắm 16 tuổi ông sang Mỹ học 5 năm và lấy bằng kỹ sư từ trường đại học … Continue reading 23 bài thơ không đề| 23 poems from Sens Magique – Malcolm de Chazal

18 bài thơ không đề – Magic (from Sens Magique, Tananarive, Mauritius 1957) – Malcolm de Chazal

MALCOLM DE CHAZAL (1902-1981) Malcolm de Chazal, nhà tư tưởng, nhà thơ và hoạ sĩ gốc Pháp, sinh ra và sống phần lớn cuộc đời của mình ở Mauritius, một quần đảo ở Ấn Độ Dương. Nắm 16 tuổi ông sang Mỹ học 5 năm và lấy bằng kỹ sư từ trường đại học Bâton-Rouge, … Continue reading 18 bài thơ không đề – Magic (from Sens Magique, Tananarive, Mauritius 1957) – Malcolm de Chazal