Quyển Sách Của Nỗi Băn Khoăn (271) | The Book Of Disquiet (271) – Fernando Pessoa

FERNANDO PESSOA

(June 13, 1888 – November 30, 1935)

Đọc tiểu sử và những bài dịch khác của Fernando Pessoa, và những đoạn khác trong “The Book Of Disquiet” ở đây: https://phanquynhtram.com/category/fernando-pessoa/

Không phải tình yêu mà là ngoại vi của tình yêu mới đáng để biết. Sự kiềm nén tình yêu làm sáng tỏ bản chất của nó hơn là kinh nghiệm thực tế về nó. Sự trinh bạch có thể là chìa khoá cho sự am hiểu sâu sắc. Hành động có phần thưởng của nó nhưng đem lại sự hoang mang. Sở hữu nghĩa là bị/được sở hữu, và vì thế tự đánh mất mình. Chỉ có ý tưởng mới có thể đo chiều sâu của hiện thực mà không bị huỷ hoại.

————–

Phan Quỳnh Trâm dịch từ bản tiếng Anh của Richard Zenith, in trong Fenando Pessoa, The Book of Disquiet do Richard Zenith dịch và biên tập (Penguine Books, 1998), tr. 27.

It’s not love but love’s outskirts that are worth knowing…The repression of love sheds much more light on its nature than does the actual experience of it. Virginity can be a key to profound understanding. Action has its rewards but brings confusion. To possess is to be possessed, and therefore to lose oneself. Only the idea can fathom reality without getting ruined.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s