Cách Ngôn (2) | Aforismos (2)- Luis Rosales

Ký ức bừng lên như một ngọn nến được thắp sáng bởi một ngọn nến khác. Trong không khí có mùi cũng như trong con người có những kỷ niệm. Một quyển sách chưa được xuất bản cuối cùng trở thành một đứa con hoang đàng. Người ta thương nó. Cảm xúc, cũng như ngôn … Continue reading Cách Ngôn (2) | Aforismos (2)- Luis Rosales

Cách Ngôn | Aforismos – Luis Rosales

Tôi cảm, vậy tôi nghĩ. Không gì lừa dối tôi cho bằng chính sự chân thành của tôi. Bao giờ cũng có một đứa trẻ ngủ say bên sự im lặng. Một ký ức được sinh ra như thế nào? Lời của tâm hồn chính là ký ức. Tất cả những gì sâu sắc đều … Continue reading Cách Ngôn | Aforismos – Luis Rosales