Coup de Foudre | Love At First Sight – Wisława Szymborska

Wisława Szymborska (1923-2012) là nhà thơ, dịch giả và là người viết tiểu luận nổi tiếng của Ba Lan. Lúc trẻ, bà học về văn chương, sau đó, chuyển sang xã hội học. Lúc còn là sinh viên, bà đã bắt đầu viết văn và làm thơ dưới ảnh hưởng của Czesław Miłosz. Bà có … Continue reading Coup de Foudre | Love At First Sight – Wisława Szymborska