Nghĩ vớ vẩn | Moonshine – Richard Murphy

Để suy nghĩ
Anh phải ở một mình: 
Để yêu
Chúng ta phải ở bên nhau.

Anh nghĩ rằng anh yêu em
Khi anh ở một mình
Nhiều hơn anh nghĩ về em
Khi chúng ta ở bên nhau.

Anh không thể suy nghĩ
mà không yêu
Hoặc yêu
Mà không suy nghĩ.

Khi một mình anh thích
Nghĩ đến hình ảnh chúng ta bên nhau:
Khi bên nhau anh lại nghĩ
Anh thích được ở một mình.

Phan Quỳnh Trâm dịch từ Moonshine, by Richard Murphy
https://www.poetryinternational.com/en/poets-poems/poems/poem/103-10482_MOONSHINE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s