Biện Hộ Cho Việc Dịch Thơ – Phan Quỳnh Trâm

Liên quan đến vấn đề dịch thuật, có một câu hỏi được một số người một cách trực tiếp hay gián tiếp đặt ra: liệu dịch thơ có thực sự cần thiết? Xin lưu ý là người ta chỉ đặt vấn đề với thơ chứ không phải với văn học nói chung bởi vì trong … Continue reading Biện Hộ Cho Việc Dịch Thơ – Phan Quỳnh Trâm

Thực Đơn Hôm Nay | Today’s Menu – Charles Simic

Charles Simic sinh năm 1938 tại Yugoslavia; năm 16 tuổi theo gia đình di cư sang Mỹ. Tốt nghiệp tại trường New York University, ông trở thành giáo sư về văn học Mỹ tại trường University of New Hampshire. Ông nhận được nhiều giải thưởng về thơ, trong đó, quan trọng nhất là giải Pulitzer … Continue reading Thực Đơn Hôm Nay | Today’s Menu – Charles Simic