Chân Dung | Portrait – Bernard Noël

Bernard Noël sinh năm 1930, xuất bản tập thơ đầu tay, Les Yeux Chimeres, lúc ông 25 tuổi. Sau đó, ông in thêm một tập thơ văn xuôi rồi bẵng đi hơn 10 năm im lặng, đến giữa thập niên 1960, ông mới xuất hiện trở lại với cả hai thể loại thơ và văn … Continue reading Chân Dung | Portrait – Bernard Noël