Tự Do | Freedom- Fernando Pessoa

FERNANDO PESSOA

(June 13, 1888 – November 30, 1935)

Đọc tiểu sử và những bài dịch khác của Fernando Pessoa, và những đoạn khác trong “The Book Of Disquiet” ở đây: https://phanquynhtram.com/category/fernando-pessoa/

TỰ DO

Tự do là khả thể của sự cô độc. Bạn được tự do nếu bạn có thể tách ra khỏi mọi người, không phải tìm đến họ vì tiền bạc, sự bầu bạn, tình yêu,  danh tiếng hay sự tò mò, không gì trong số đó có thể vươn lên trong im lặng và cô độc. Nếu bạn không thể sống một mình, sinh ra bạn đã là nô lệ. Có thể bạn có tất cả những vẻ đẹp lộng lẫy của trí tuệ và tâm hồn, trong trường hợp ấy, bạn cũng chỉ là một nô lệ quý tộc, hoặc một người hầu thông minh, nhưng bạn vẫn không được tự do. Và bạn không thể xem đó là bi kịch của mình, vì sự ra đời của chính bạn đã là một bi kịch của Định mệnh. Tuy nhiên, thật không may cho bạn, nếu chính cuộc sống áp bức bạn đến mức bạn buộc phải trở thành nô lệ. Thật không may cho bạn, khi bạn sinh ra bạn tự do, với khả năng tự cô lập và tự túc, nhưng sự nghèo khó lại buộc bạn phải sống với những kẻ khác.

————–

Phan Quỳnh Trâm trích dịch từ bản tiếng Anh của Margaret Jull Costa, trong Pessoa, F., 2010. The book of disquiet. London: Serpent’s Tail. 

————–

FREEDOM

“Freedom is the possibility of isolation. You are free if you can withdraw from people, not having to seek them out for the sake of money, company, love, glory or curiosity, none of which can thrive in silence and solitude. If you can’t live alone, you were born a slave. You may have all the splendours of the mind and the soul, in which case you’re a noble slave, or an intelligent servant, but you’re not free. And you can’t hold this up as your own tragedy, for your birth is a tragedy of Fate alone. Hapless you are, however, if life itself so oppresses you that you’re forced to become a slave. Hapless you are if, having been born free, with the capacity to be isolated and self-sufficient, poverty should force you to live with others.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s