Cuộc đời của các nhà thơ | Vidas de los poetas – José Emilio Pacheco

José Emilio Pacheco (June 30, 1939 – January 26, 2014), là một nhà thơ, nhà tiểu luận, tiểu thuyết gia và nhà văn viết truyện ngắn người Mexico, được coi là một trong những nhà thơ lớn của Mexico nửa sau thế kỷ 20.

 

CUỘC ĐỜI CỦA CÁC NHÀ THƠ

Trong thơ không có kết thúc nào có hậu.

Những nhà thơ cuối cùng

sống cơn điên của họ.

Rồi bị phanh thây như đàn gia súc

(như đã xảy ra với Darío)

Hay bị ném đá hoặc tự kết liễu 

bằng cách ném mình xuống biển hoặc bằng những tinh thể

xyanua trong miệng.

Hoặc chết vì nghiện rượu, ma túy, hay vì túng thiếu.

Hoặc tệ hơn thế nữa: những nhà thơ quốc doanh, 

cư dân cay đắng của một cái quan tài 

gọi là “Toàn Tập”.  

===

Phan Quỳnh Trâm dịch từ nguyên tác tiếng Tây Ban Nha “Vidas de los poetas” trong José Emilio Pacheco, Irás y no volverás. Poemas 1969-1972. Era, México, 2001.

===

VIDAS DE LOS POETAS

En la poesía no hay final feliz.

Los poetas acaban

viviendo su locura.

Y son descuartizados como reses

(sucedió con Darío).

O bien los apedrean y terminan

arrojándose al mar o con cristales

de cianuro en la boca.

O muertos de alcoholismo, drogadicción, miseria.

O lo que es peor: poetas oficiales,

amargos pobladores de un sarcófago

llamado Obras completas.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s