Radio – Frank O’Hara

Sao ngươi lại chơi một bản nhạc thê lương đến thế
vào buổi chiều thứ bảy, khi mệt mỏi
rã rời mệt mỏi ta chỉ khao khát một chút
nhắc nhớ đến nguồn năng lượng bất tử?

                                                       Cả
tuần đằng đẵng khi ta lê bước mệt mỏi
từ bàn này sang bàn khác trong viện bảo tàng
Ngươi tuôn ra những âm thanh diệu kỳ của Grieg
và của Honegger khi đóng cửa.

                                                       Ta cũng chẳng
đóng cửa luôn ư, và sau một tuần
làm việc chẳng lẽ ta không xứng đáng được nghe Prokofiev?

À, ta có bức de Kooning đẹp đẽ để
mà khao khát. Ta nghĩ nó có
một chiếc giường màu cam trong đó, hơn mức chứa của lỗ tai.

——–

Phan Quỳnh Trâm dịch từ “Radio” trong O’Hara F., Meditations in an Emergency, (New York: Grove Press, 1957)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s