Identity Check | Kiểm Tra Căn Cước – Hans Magnus Enzensberger

Hans Magnus Enzensberger (11 November 1929 ~), nhà thơ, tác giả, dịch giả, nhà biên tập, được nhiều nhà phê bình xem như là nhà thơ quan trọng nhất của Đức.

KIỂM TRA CĂN CƯỚC

Đây không phải là Dante.
Đây là một bức ảnh của Dante.
Đây là một bộ phim đang chiếu cảnh một nam tài tử đang giả vờ là Dante.
Đây là bộ phim với Dante trong vai Dante.
Đây là một người đàn ông mơ thấy Dante.
Đây là một người được gọi là Dante nhưng không phải là Dante.
Đây là một người đàn ông nhại Dante.
Đây là một người đàn ông mạo nhận là Dante.
Đây là một người đàn ông mơ rằng hắn là Dante.
Đây là một người đàn ông giống hệt như Dante.
Đây là một tượng sáp của Dante.
Đây là một kẻ biến hình, một bản sao, một anh em sinh đôi đồng nhất.
Đây là một người đàn ông tin rằng hắn là Dante.
Đây là một người đàn ông mà, tất cả mọi người, trừ Dante, nghĩ đó là Dante.
Đây là một người đàn ông mà tất cả mọi người nghĩ rằng đó là Dante, chỉ có chính hắn là không tự lừa dối mình.
Đây là một người đàn ông mà không ai tin đó là Dante, trừ Dante.
Đây là Dante.


Nguyên tác tiếng Đức, Phan Quỳnh Trâm dịch từ bản dịch tiếng Anh của Hans Magnus Enzensberger trong New Selected Poems: Hans Magnus Enzensberger, Bloodaxe, 2015.
IDENTITY CHECK

This is not Dante.
This is a photograph of Dante.
This is a film showing an actor who pretends to be Dante.
This is a film with Dante in the role of Dante.
This is a man who dreams of Dante.
This is a man called Dante who is not Dante.
This is a man who apes Dante.
This is a man who passes himself off as Dante.
This is a man who dreams that he is Dante.
This is a man who is the very spit image of Dante.
This is a wax figure of Dante.
This is a changeling, a double, an identical twin.
This is a man who believes he is Dante.
This is a man everybody, except Dante, believes to be Dante.
This is a man everybody believes to be Dante, only he himself does not fall for it.
This is a man nobody believes to be Dante, except Dante.
This is Dante.

Erkennungsdienstliche Behandlung

Das ist nicht Dante.
Das ist eine Photographie von Dante.
Das ist ein Film, in dem ein Schauspieler auftritt, der vorgibt, Dante zu sein.
Das ist ein Film, in dem Dante Dante spielt.
Das ist ein Mann, der von Dante träumt.
Das ist ein Mann, der Dante heißt, aber nicht Dante ist.
Das ist ein Mann, der Dante nachäfft.
Das ist ein Mann, der sich für Dante ausgibt.
Das ist ein Mann, der träumt, er sei Dante.
Das ist ein Mann, der Dante zum Verwechseln ähnlich sieht.
Das ist eine Wachsfigur von Dante.
Das ist ein Wechselbalg, ein Zwilling, ein Doppelgänger.
Das ist ein Mann, der sich für Dante hält.
Das ist ein Mann, den alle, außer Dante, für Dante halten.
Das ist ein Mann, den alle für Dante halten, nur er selber glaubt nicht daran.
Das ist ein Mann, den niemand für Dante hält außer Dante.
Das ist Dante.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s