Công Thức Cho Năm Mới | New Year’s Recipe – Carlos Drummond de Andrade

Xem tiểu sử của Carlos Drummond de Andrade CÔNG THỨC CHO NĂM MỚI Nếu bạn muốn có một Năm Mới tốt đẹp Sắc màu của cầu vồng hay sắc màu của sự bình an, Một năm mới mà quãng đời bạn đã đi qua không thể sánh được, (sống một cách tồi tệ, có lẽ, hoặc … Continue reading Công Thức Cho Năm Mới | New Year’s Recipe – Carlos Drummond de Andrade