Metapoem 2

Nhìn mấy con mèo con trong nhà Hoàng Ngọc-Tuấn tự dưng muốn làm một bài thơ về mèo Chợt nhớ “con mèo ngái ngủ” trong thơ Nguyên Sa con mèo đồng hành cùng “chó ốm” và người tình cách đây hơn nửa thế kỷ bây giờ đã nhạt Lại nhớ những con mèo mạnh mẽ … Continue reading Metapoem 2

Metapoem

B: anh, em định làm một bài thơ bắt đầu như thế này: “Tôi nhớ những nỗi buồn hồi mười lăm mười sáu tuổi...” Anh thấy sao? K: cũ quá. B: anh chưa biết phần sau mà. K: nhưng dù sao thì cũng không nên bắt đầu bằng một câu thơ cũ như vậy. B: … Continue reading Metapoem