A Day | Một Ngày – Fernando Pessoa

FERNANDO PESSOA

(June 13, 1888 – November 30, 1935)

Đọc tiểu sử và những bài dịch khác của Fernando Pessoa, và những đoạn khác trong “The Book Of Disquiet” ở đây: https://phanquynhtram.com/category/fernando-pessoa/

MỘT NGÀY

Thay vì ăn trưa – một điều thiết yếu mà tôi phải tự dỗ dành mỗi ngày – Tôi đi bộ xuống sông Tagus, và tôi lang thang dọc đường phố mà thậm chí không cần phải giả vờ rằng việc nhìn thấy nó là điều tốt đẹp cho tôi. Dù vậy…

Sống không đáng. Chỉ có nhìn thấy là đáng. Để có thể nhìn thấy mà không phải sống sẽ mang lại hạnh phúc, nhưng điều này bất khả, giống như hầu hết những gì chúng ta mơ. Tuyệt vời biết bao khoảnh khắc ngây ngất mà không bao gồm cuộc sống!

Tạo ra ít nhất một nỗi bi quan mới, một điều tiêu cực mới, để chúng ta còn có thể có ảo tưởng rằng điều gì đó của chúng ta – dẫu là một điều gì đó xấu xa – sẽ còn lại.

————–

Phan Quỳnh Trâm dịch từ bản tiếng Anh của Richard Zenith, in trong Fenando Pessoa, The Book of Disquiet do Richard Zenith dịch và biên tập (Penguine Books, 1998).

A DAY

Instead of eathng lunch –  a necessity I have to talk myself into every day – I walked down to the Tagus, and I wandered back along the streets without even pretending that it did me good to see it. Even so…

Living isn’t worth our while. Only seeing is. To be able to see without living would bring happiness, but this is impossible, like virtually everything we dream. How great would be the ecstasy that didn’t include life!

To create at least a new pessimism, a new negativity, so that we can have the illusion that something of us – albeit something bad – will remain.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s