Giấc Mơ – Phan Quỳnh Trâm

Nhiều lần nàng nằm mơ nhưng nửa chừng thì thức giấc. Cách đó thật xa, chàng, cũng đang nằm ngủ, tự động mơ tiếp giấc mơ dang dở của nàng.

—-

Painting: René Magritte. The Double Secret, 1927. Oil on canvas. 114 x 162 cm (44.8 x 63.7 in). Hannelore Foerster via Getty Images

 

2 thoughts on “Giấc Mơ – Phan Quỳnh Trâm

  1. THANK YOU, I LOVE ALL YOU SENT TO ME, READ AND SAVE.

    KHO6NG TYPE TIENG VIET DUOC.

    CHUC PHAN QUYNH TRAM LUON SANG TAC MANH.

    LGT

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s