Tôi sắp bước sang một năm mới | I am running into a new year – Lucille Clifton

Tôi sắp bước sang một năm mới và những năm cũ ùa về như một cơn gió mà tôi nắm được trong tóc của tôi như những ngón tay mạnh mẽ như tất cả những lời hứa cũ và sẽ rất khó để từ bỏ những gì tôi đã nói với chính tôi về chính … Continue reading Tôi sắp bước sang một năm mới | I am running into a new year – Lucille Clifton