Hãy Nhìn Đi: Những Suy nghĩ Và Những Giấc Mơ | Look: Thoughts and Dreams – Yehuda Amichai

 Xem tiểu sử và những bài thơ khác của Yehuda Amichai

 

HÃY NHÌN ĐI: NHỮNG SUY NGHĨ VÀ NHỮNG GIẤC MƠ
 
Hãy nhìn đi: những suy nghĩ và những giấc mơ đang
dệt trên đầu chúng ta
sợi dọc và sợi ngang, chiếc lưới
nguỵ trang rộng lớn của chúng,
và những chiếc máy bay trinh sát
và Thượng Đế
sẽ chẳng bao giờ biết được
chúng ta thực sự muốn gì
chúng ta đang về đâu

Chỉ có giọng nói dâng lên ở
cuối câu hỏi
và tiếp tục dâng lên trên cả địa cầu rồi
lửng lơ ở đó
như thế nó được làm bằng
đạn súng cối, như một lá cờ bị xé nát,
như một cụm mây bị cắt xén,

Hãy nhìn đi, chúng ta cũng đi
theo đường-thụ-phấn-ngược:
bắt đầu bằng đài hoa hân hoan hướng về
phía ánh sáng,
đi xuống cùng cuống hoa đang
càng lúc càng trở nên trang trọng,
đợi nơi ấy một lúc,
và cuối cùng kết thúc như một rễ cây, trong bóng tối,
nơi dạ sâu.

=====
Phan Quỳnh Trâm dịch từ bản dịch tiếng Anh “Looks: Thoughts and Dreams” của Stephen Mitchell trong Yehuda Amichai, The Selected Poetry of Yehuda Amichai, University of California Press, 2013.
=====

LOOKS: THOUGHTS AND DREAMS
 

Look: thoughts and dreams are
weaving over us
their warp and woof, their wide
camouflage-net,
and the reconnaissance planes
and God
will never know
what we really want
and where we are going.

Only the voice that rises at the
end of a question
still rises above the world and
hangs there,
even if it was made by
mortar shells, like a ripped flag,
like a mutilated cloud.

Look, we too are going
in the reverse-flower-way:
to begin with a calyx exulting toward
the light,
to descend with the stem growing
more and more solemn,
to wait there for a while,
and the end as a root, in the darkness,
in the deep womb.

amichai (1)

2 thoughts on “Hãy Nhìn Đi: Những Suy nghĩ Và Những Giấc Mơ | Look: Thoughts and Dreams – Yehuda Amichai

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s