Phê Bình Sự Phê Bình Nhà Phê Bình – Phan Quỳnh Trâm

Từ trước đến nay, tôi vẫn thích, nếu không muốn nói là rất thích, những truyện ngắn / tùy bút của Lữ được đăng trên Tiền Vệ. Tuy nhiên, sau khi đọc bài viết “Nhà phê bình: Cần phải khiêm tốn” của Lữ, tôi thấy có vài vấn đề muốn trao đổi với ông cũng như với bạn … Continue reading Phê Bình Sự Phê Bình Nhà Phê Bình – Phan Quỳnh Trâm