Nhà Siêu Thực | The Surrealist – Jiordan Castle

NHÀ SIÊU THỰC Người ta nói,            Magritte cho rằng                     tất cả những gì chúng ta thấy che giấu một điều gì khác, rằng           chúng ta luôn muốn thấy                     những gì bị che khuất sau những gì chúng ta thấy,           & trong bức Tình Nhân                     Thứ Hai của ông, với đôi môi của họ           có … Continue reading Nhà Siêu Thực | The Surrealist – Jiordan Castle