Tụng Ca Cho Một Cuộc Tình Bí Mật | Ode To a Secret Love – Pablo Neruda

TỤNG CA CHO MỘT CUỘC TÌNH BÍ MẬT (1904-1973) Người ta đã đoán được bí mật của chúng mình, em biết không: họ nhìn thấy anh, nhìn thấy chúng mình, không điều gì được nói ra không, từ đôi mắt em không, từ giọng nói em, mái tóc em không, từ tình yêu của em … Continue reading Tụng Ca Cho Một Cuộc Tình Bí Mật | Ode To a Secret Love – Pablo Neruda