Những Câu Cách Ngôn | Aforismos – Edmundo O’Gorman

Edmundo O’Gorman (1906-1995) là nhà văn, sử gia và triết gia nổi tiếng của Mexico. Sau khi tốt nghiệp cử nhân Luật, ông chuyển sang học triết học và sử học (ông có hai bằng tiến sĩ, một về triết và một về sử). Ông ngưỡng mộ và chịu ảnh hưởng nhiều của José Ortega y Gasset, Benedetto Croce và Martin Heidegger. Ngược lại, các tác phẩm của O’Gorman, nhất là trong lãnh vực sử học, vốn được xem là tiền phong trong lãnh vực nghiên cứu thời đại hậu thực dân tại châu Mỹ La Tinh, cũng gây ảnh hưởng rất lớn trong giới cầm bút Mexico trong nửa sau thế kỷ 20.

—-

Không gì vô đạo đức cho bằng một người đàn bà hoàn hảo.

Chức năng xã hội quan trọng của tiểu thuyết lãng mạn là khiến cho chúng ta quên đi tình yêu là gì.

Trong sự vắng mặt của người bạn yêu, bạn nghe thấy sự im lặng của người ấy.

Tình yêu được nuôi dưỡng bằng sự cô đơn và cơn đói của nó.

Tình yêu là bằng chứng cho thấy đàn ông thiếu bản năng tự bảo tồn.

Cuộc hôn phối của Adam và Eva chỉ là sự thuận tiện; bởi vì Eva đã yêu con rắn.

Tôi chỉ tin vào một nửa những gì tôi đang tin.

Ý tưởng chết khi chúng trở thành niềm tin; và niềm tin thì chết khi chúng trở thành ý tưởng.

Sự hoài nghi là bằng chứng cao nhất của lòng tự tin.

Ngợi ca sự dối trá: sự thật có thể không phụ thuộc vào nền tảng của sự thật.

Tuổi già lý tưởng: cái đầu phức tạp và thị hiếu thì đơn giản.

Giáng sinh là sự trả thù của những con buôn chống lại Chúa Giêsu vì bị trục xuất khỏi đền thờ.


Phan Quỳnh Trâm chọn và dịch từ nguyên tác tiếng Tây Ban Nhan, trong Edmundo O ́Gorman, Aforismos, Coordinación de Difusión Cultural. UNAM. 1996.

Nada tan inmoral como una mujer perfecta.

La gran función social de las novelas de amor es hacernos olvidar lo que es el amor.

En la ausencia de quien amas, oyes su silencio.

El amor se nutre de soledad y de su hambre.

El amor es la prueba de que el hombre carece del instinto de la propia
conservación.

El matrimonio de Adán y Eva fue de conveniencia; es que ella se enamoró de la
serpiente.

Sólo a medias creo en lo que voy creyendo.

Las ideas mueren cuando se convierten en creencias; las creencias, cuando se
convierten en ideas.

El escepticismo es la más alta prueba de la confianza en sí mismo.

Elogio de la mentira: la verdad puede ser independiente de su fundamento de verdad.

La perfecta vejez: la cabeza complicada y los gustos sencillos.

La Navidad es la venganza de los mercaderes contra Jesús por haberlos expulsado del templo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s