Khi Những Cây Đại Thụ Ngã Xuống | When Great Trees Fall – Maya Angelou

MAYA ANGELOU (1928-2014) Maya Angelou, tên thật Marguerite Ann Johnson, sinh ngày 4 tháng 4 năm 1928, mất ngày 28 tháng 5, 2014, là một trong những nhà thơ lớn nhất của Mỹ trong nửa sau thế kỷ 20. Hoạt động của bà bao trùm lên nhiều lãnh vực khác nhau, từ việc tranh đấu … Continue reading Khi Những Cây Đại Thụ Ngã Xuống | When Great Trees Fall – Maya Angelou