Ngôi nhà yên tĩnh và vũ trụ êm đềm|The house was quiet and the world was calm – Wallace Stevens

Wallace Stevens (October 2, 1879 – August 2, 1955) là một trong những nhà thơ tiêu biểu nhất của chủ nghĩa hiện đại tại Mỹ. Ông theo học ngành văn chương ở Harvard từ 1893 đến 1900 nhưng không lấy bằng vì gia đình không đủ khả năng trả học phí cho ông những năm … Continue reading Ngôi nhà yên tĩnh và vũ trụ êm đềm|The house was quiet and the world was calm – Wallace Stevens