Suy nghĩ ngắn về Cái Chết| Brief reflection on Death – Miroslav Holub

SUY NGHĨ NGẮN VỀ CÁI CHẾT

Nhiều kẻ hành xử
như thể họ chưa từng được sinh ra. Vậy mà, trong khi ấy,
William Burroughs, khi được một sinh viên hỏi
liệu ông có tin vào cuộc sống sau khi chết không.
trả lời:
– Vậy làm thế nào anh biết rằng anh chưa chết?


Phan Quỳnh Trâm dịch từ bản dịch tiếng Anh “Brief Reflection on Death” trong Miroslav Holub, Poems Before and After (Bloodaxe Books, 2006)

BRIEF REFLECTION ON DEATH

Many people act
as if they hadn’t been born yet. Meanwhile, however,
William Burroughs, asked by a student
if he believed in life after death.
replied: William Burroughs, asked by a student
– And how do you know you haven’t died yet?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s