Thông Điệp Lúc Nửa Đêm | Mensaje de Medianoche – Luis Fayad

THÔNG ĐIỆP LÚC NỬA ĐÊM

Cả tháng nay con chuột cứ chạy lòng vòng quanh căn hộ mỗi tối. Leoncio nghe thấy nó, “bà” chủ của nơi này, và đã tìm cách khử nó đi bằng cách đặt bẫy và phun thuốc độc trên sàn nhà. Cũng vô ích, anh chặn những lỗ trống ở các góc nhà và đứng một cách đầy hăm dọa với một cái chổi đằng sau cánh cửa. Đến cuối tháng, Leoncio nhận thấy tính tình của mình thay đổi, bèn viết một lời nhắn: “Làm ơn, hãy để tôi yên”. Anh để nó trên sàn nhà bếp và yên tâm đi ngủ, thế nhưng điều duy nhất thay đổi trong đêm là tiếng chạy qua chạy lại thiếu kiên nhẫn của con chuột, và sáng hôm sau, khi đọc lại lời nhắn, Leoncio có cảm giác như nó đã được gửi cho chính anh vậy.


Phan Quỳnh Trâm dịch từ nguyên tác tiếng Tây Ban Nha.

MENSAJE DE MEDIANOCHE

Desde hacía un mes la rata rondaba todas las noches por el apartamento. Leoncio la oía, dueña del lugar, y había ensayado deshacerse de ella instalando trampas y rociando veneno por el piso. También en vano obstruyó los agujeros de los rincones y se paró amenazante con una escoba detrás de las puertas. Al cabo del mes Leoncio se notó a sí mismo con el carácter cambiado, y escribió una nota: «Por favor, déjeme tranquilo». La colocó en el piso de la cocina y se acostó confiado, pero lo único que varió durante la noche fue el pasearse impaciente de la rata, y a la mañana siguiente, cuando leyó de nuevo la nota, Leoncio tuvo la impresión de que iba dirigida a él.

One thought on “Thông Điệp Lúc Nửa Đêm | Mensaje de Medianoche – Luis Fayad

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s