Piano Solo | Solo de Piano – Nicanor Parra

Xem tiểu sử Nicanor Parra

PIANO SOLO

Bởi cuộc đời của con người không là gì khác ngoài một chút hành động từ xa,
Một chút bọt lóe lên trong ly;
Bởi cây cối không gì hơn là đồ đạc rung chuyển;
Là bàn là ghế trong chuyển động không ngừng;
Bời chính chúng ta không là gì khác ngoài chúng sinh
(Cũng như chúa không là gì hơn ngoài chúa)
Chúng ta nói không chỉ để được lắng nghe
Mà còn để cho kẻ khác nói
Và tiếng vọng đi trước giọng nói tạo ra nó
Bởi chúng ta thậm chí không có cả một niềm an ủi trong sự hỗn loạn
của một khu vườn ngập tràn không khí đang ngáp ngắn ngáp dài
Một câu hỏi đau đầu phải giải đáp trước khi chết
Để sau còn lặng lẽ hồi sinh
Khi bạn đã vô độ với đàn bà
Bởi cũng có thiên đàng trong địa ngục;
Hãy để tôi làm một vài việc nữa:

Tôi muốn tạo tiếng ồn với đôi bàn chân
Và muốn linh hồn tôi tìm thấy thân xác nó.


Phan Quỳnh Trâm dịch từ nguyên tác tiếng Tây Ban Nha của Nicanor Parra, trong Antipoems – How To Look Better & Feel Great (New York: New Directions Publishing, 2004).

SOLO DE PIANO

Ya que la vida del hombre no es sino una acción a distancia,
Un poco de espuma que brilla en el interior de un vaso;
Ya que los árboles no son sino muebles que se agitan:
No son sino sillas y mesas en movimiento perpetuo;
Ya que nosotros mismos no somos más que seres
(Como el dios mismo no es otra cosa que dios)
Ya que no hablamos para ser escuchados
Sino que para que los demás hablen
Y el eco es anterior a las voces que lo producen,
Ya que ni siquiera tenemos el consuelo de un caos
En el jardín que bosteza y que se llena de aire,
Un rompecabezas que es preciso resolver antes de morir
Para poder resucitar después tranquilamente
Cuando se ha usado en exceso de la mujer;
Ya que también existe un cielo en el infierno,
Dejad que yo también haga algunas cosas:

Yo quiero hacer un ruido con los pies
Y quiero que mi alma encuentre su cuerpo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s