Bản Án | La Sentencia – Ngô Thừa Ân (Wu Ch’eng-en)

Ngô Thừa Ân (Wu Ch'eng-en), (c.1505 - c.1580), là nhà văn, nhà thơ ở thời Minh, Trung Quốc, Ông được biết đền nhiều nhất với bộ Tây Du Ký. BẢN ÁN Đêm hôm ấy, vào giờ Tý, hoàng đế nằm mơ thấy mình đang rời khỏi cung điện và đi bộ quanh một khu vườn, … Continue reading Bản Án | La Sentencia – Ngô Thừa Ân (Wu Ch’eng-en)