Bài Ca | Song – Adonis

Photo source http://dirk-skiba-fotografie.de/autoren-a-z/a/adonis

BÀI CA

Những chiếc chuông treo trên mi mắt chúng ta
và sự đau đớn trước khi chết của từ ngữ,
và tôi giữa những cánh đồng của lời nói,
một hiệp sĩ trên một con ngựa làm từ bụi đỏ.
Phổi tôi là thơ tôi, mắt tôi là quyển sách.
và tôi, dưới lớp da của từ ngữ,
trên những bờ rạng rỡ của bọt biển,
một nhà thơ ca hát và chết
để lại bản điếu văn bị cháy sém
trước những khuôn mặt của những nhà thơ,
cho chim chóc ở cạnh của bầu trời


Phan Quỳnh Trâm dịch từ bản dịch tiếng Anh “Song” của Khaled Mattawa trong Adonis, Selected Poems, (Yale University Press, 2010).
Xem những bài thơ khác, tiểu luận và tiểu sử của Adonis ở đây

SONG

Bells on our eyelashes
and the death throes of words,
and I among fields of speech,
a knight on a horse made of dirt.
My lungs are my poetry, my eyes a book.
and I, under the skin of words,
on the beaming banks of foam,
a poet who sang and dies
leaving this
before the faces of poets,
for birds at the edge of sky

One thought on “Bài Ca | Song – Adonis

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s